reklama

Končící primátor se obklopil sobě užitečnými lidmi, ne bratrstvem natažených pracek

6. 10. 2018
INVENTURA, AKTUALIZOVÁNO: Stoh předvolebních tiskovin, které záhy skončí v kontejneru na papír, se povážlivě zvětšil. Aby ne, v pátek začaly komunální volby. Každá kandidující strana, politické hnutí či jen účelová kandidátka sepsaly a nechaly vytisknout všechno, co chtěly před rozhodujícím hlasováním o budoucnosti Liberce sdělit. Teď už je to výhradně na voličích. Na jakou cestu vyšlou krajské město v následujících čtyřech letech?
Končící primátor se obklopil sobě užitečnými lidmi, ne bratrstvem natažených pracek
Foto z ustavující schůze zastupitelstva, 2014

V zásadě jde o to, zda se radnici uhnízdí změna s malým nebo velkým zet. To není z mé hlavy, tak zněl jeden ze zde zveřejněných komentářů, který aspiruje na příspěvek roku. Výstižněji to snad ani vyjádřit nelze.

Korytářova Změna pro Liberec, rozklížená a oslabená odchodem klíčových lidí, moc potřebuje pokračovat ve vedení města, natolik se jejím exponentům v dobře placených křeslech zalíbilo. Chce toho ale dosáhnout způsoby, jež rozhodně nelze nazvat gentlemanskými. Vsadila vše mj. na prvoplánovou propagandu, plakátová sdělení a nechuť voličů o věcech hlouběji přemýšlet. Byť byla čtyři roky ve vládnoucí koalici/nekoalici, chová se jako agilní opoziční strana, která se chystá z radničních koutů vymést čtyřletou špínu. Ano, je co vymetat. To, co tam ZPL zanechala, špínu, kterou nadělala, aniž cokoli podstatného udělala. Jen město ukázkově zabrzdila, což nesmí být nikdy zapomenuto.

Proto Změna musí zveličovat svoje nepatrné úspěchy a to, co naplánovala pro budoucnost. To, co zatím svět neviděl a možná ani nikdy neuvidí. Vládnoucí strana ale na sklonku volebního období musí složit jasné účty: Udělali jsme to a to. Nikoli udělali bychom to a to, kdyby… Na nic takového se v komunální politice nehraje. Vždyť placení exponenti koaliční partaje mají k dispozici vlastní aparát i armádu pracovníků na úřadě. Je proto až záhadné, co tam čtyři roky vlastně dělali. Příslib snížení ceny tepla pro lidi v panelácích a pár osazených truhlíků to fakt nespasí.

Druhá koaliční strana to má daleko složitější. Její zastupitelé byli v poločase vyobcováni z partaje, za niž se do vedení města dostali a dnes jejich nejviditelnější tvář kandiduje za Pro 2016 s podporou Svobodných. Přesto se snaží navazovat... Svérázný liberecký primátor Tibor Batthyány si napsal předvolební noviny téměř sám a vůbec se s tím nevypořádal špatně. Dost zdařilý je slogan (musím jej opsat verzálkami, aby sdělení vyniklo): HLAS PRO PRIMÁTORA MÁ SMYSL, ZMĚNA JE NA NIC! Velikost písmene "zet" je podstatná, proto ta samá velká písmena. Batthyány problémy Liberce popsal ze svého úhlu pohledu a není nijak daleko od pravdy. Zmínil i některé nepopiratelné úspěchy, pod nimiž je podepsán. Ač to mnozí nebudou chtít slyšet, byl to on a jeho lidé, kdo nynější vládě zajistili alespoň nějaké plusové body.

Historicky ale bude Batthyányho největším úspěchem, že se Změnou Jana Korytáře vydržel až do hořkého konce, čímž mu dal dostatek prostoru předvést „kvality a způsobilost“ k vedení města. Korytář totiž byl, do doby, než si plácnul s tehdejším ANO, profesionální drtič koalic. Vždycky všechno jen rozšťoural a pak byl rád, když jeho obskurní sestavu koaliční partner vyhodil ze sedla. Korytář se stal mučedníkem a vrátil se do vyšlapané opoziční role a líčil na úspěch v dalších, jedno jakých volbách. Tento scénář ale poprvé nevyšel. Vypověděl sice koaliční smlouvu, tentokrát s vidinou, že to bude on, kdo ji doplní k obrazu svému, ale tím to i skončilo. Protože s ním nikdo do party nechtěl, sdílel i nadále s nenáviděným partnerem jednu radnici a společné trápení utnou až komunální volby. Válka Roseových po Liberecku se tak asi už konat nebude, i když čas k poskvrnění ryby nastal už dávno.

Čtyři společně protrápené roky daly jasnou odpověď, kdo je kdo a co dokáže. Zatímco Batthyány se ve funkci lecčemus rychle naučil a stihnul vyrůst ze zaníceného amatéra v dospělého komunálního politika, setrval Korytář na pozicích, o nichž se domnívá, že vyhrávají volby. Jen se musel více odkopat, protože byl statutárním náměstkem primátora. Z čehož plynuly nejen prebendy, ale i povinnosti. A tak vyšlo najevo, že Korytář umí více „hubou než rukama“, abych citovala z české pohádkové klasiky. Je až neuvěřitelné, že s armádou úředníků, poradců a spřízněných duší v zádech, odvedl pro město tak málo faktické práce. Investice v době nebývalého výkonu tuzemské ekonomiky pouze „mapoval“, což je eufemismus pro nulové investování, dotace sice sbíral do nůše, ale po nefunkčních troškách, a s městským dluhem, důsledkem systematického investování v době minulé, udělal hodně málo. Přitom hospodařil s rekordním rozpočtem.

Upřímně? Ono by stačilo, kdyby do finále dotáhnul alespoň těch pár metrů cyklostezky, zaměřil se na to, co mu je blízké – zeleň, a město dále nezadlužoval. Nikdo ani neočekával, že by byl schopen rozjet realizaci větší investiční akce, na to nemá buňky. Když se o to pokusil u díla za jednotky milionů, byla z toho letní taškařice na pokračování, To jako ukázka stačilo. Zvládl vlastně jen vyprojektovat budoucnost narůžovo a přihrál městem dotovaný byznys provozovateli růžových kol. Což je samozřejmě zoufale málo.

Výmluvy „my nic, ale rádi bychom, kdyby… to oni“ neobstojí. Řízení města není celotáborová etapová hra s prvky hazardu. Řízení stotisícového města je systematická práce s jasnými cíli pro nadcházející čtyři roky. Jen tolik času voliči přidělili.

Původně jsem v poslední Inventuře tohoto volebního období chtěla projít celé čtyři roky podle největších klauniád a hříchů, jichž se aktuální vedení radnice dopustilo. Bylo by to ale na román. Škoda času, 6. října večer stejně už nebude nikoho zajímat co a jak bylo. Vždyť i samotné ustavení vládnoucí koalice neslo všechny znaky frašky. Je na místě připomenout, že to byl jen a jen Jan Korytář, kdo umožnil nástup tohoto primátora do funkce. Tak moc chtěl do koalice a už konečně něco ze svého politického angažmá vytěžit, že vstup tehdejšího ANO do „své vlády“ uvítal. Kvůli tomu oželel i post primátora. Batthyány mu totiž vytrhl trn z paty a vypadal u toho, že na sobě nechá dříví štípat. Dokonce mu ani nepřišlo divné, že Korytář jako dvojka - statutární náměstek s radičními penězi, dotační agendou a rozvojem města pod palcem - získal většinu v radě a tím i bianko šek pro věci budoucí.

Jenomže: Batthyány se ve funkci rychle rozkoukal, z primátorského řetězu neoslepl a začal do Korytáře vidět víc, než ten si byl ochoten připustit. A začaly problémy. Korytářovi zachutnala moc, chtěl zúčtovat s minulostí a vyrábět erárem napájená místa pro svou družinu. Primátor zase potřeboval aby město jakž takž fungovalo. Obklopil se sobě užitečnými lidmi, ne bratrstvem natažených pracek. Brzy se začal vzpínat některým Korytářovým skutkům. Radniční idylka mezi Tiborem, Honzou, Zuzkou, Pepou, Kájou, Ivanem…, jak se zpočátku oslovovali i při jednání zastupitelstva, tak netrvala dlouho. Korytář chtěl jen demontovat všechno zaběhnuté a funkční, a nahrazovat to svými modely, jež spadaly do kategorie pokus - omyl. Chtěl zničit všechno, z čeho vanuly staré časy a co přetrvalo z dob Změnou nenáviděného exprimátora Jiřího Kittnera a přežilo i dobu „rosenbergovou“ (paní exprimátorka promine to zjednodušení).

S tím začali mít lidé kolem Batthyányho problém, neměli potřebu z ideologických důvodů bourat osvědčené. Korytář byl sice expert na destrukci, lepší řešení ale nenabízel. Zpravidla mu šlo jen o prospěch vlastní družiny a do budoucna (snad jen politicky) zobchodovatelné efekty. Na odborech v jeho gesci se navíc začali množit úředníci a radnice začala mít spotřebu jako atomová elektrárna. Opozice to oprávněně kritizovala a na radnici se schylovalo k zásadnímu střetu. Rozbuška v koalici nebyla jen jedna, byla to série po sobě jdoucích události, kdy bylo stále jasnější, že má Liberec velký problém. Že ho řídí dvě znesvářené party a že se město řítí do etapy, jež vejde do dějin jako jedna z nejhorších, ale i nejtragikomičtějších v polistopadové éře.

Naplnilo se to bezezbytku. Každá část vypovězené koalice jela po vlastní koleji a věci zrealizované za městské peníze se vydávaly za partajní úspěchy. Změna obnovila permanentní kampaň a setrvala v ní až do dneška. Za peníze města dokonce pořádá referendum, jímž chce zabetonovat některé své nápady na věčné časy. Fakt je neuvěřitelné, že všelidové hlasování o tématech v kompetenci rady a zastupitelstva vyprovokovala partaj, která byla čtyři roky ve vedení města a v zastupitelstvu byla nejsilnější stranou. To normálnímu člověku hlava nepobere.

Každý týden pro vás píši Inventuru, takže mám pocit, že už jsem všechno k jednotlivým událostem, jež se za čtyři roky nashromáždily na radnici, řekla. Toto ohlédnutí za dalším volebním obdobím na liberecké radnici tak nemohu skončit jinak než výzvou: Lidé, běžte volit. Jedině vysoká volební účast naředí ukázněnou voličskou základnu hnutí, které nemá přesah nikam a disponuje nulovým koaličním potenciálem. ZPL chce vládnout sama nebo jen s poslušným přívažkem, který její čáry máry s majetkem města zlegalizuje. Liberec si zaslouží změnu. Samozřejmě tu s malým zet. Ta s velkým zet tu už čtyři roky byla a předvedla, že každá změna v jejím podání může být výhradně k horšímu.

Chcete-li, aby se město vrátilo zpátky na výsluní, aby se odbrzdilo a nastartovalo, aby jej ve všemožných srovnáních a parametrech nepředbíhala ostatní města Libereckého kraje, volte z pestré škály kandidujících subjektů. Je sice složité si vybrat, protože na každé z nich se najdou negativa, ale nic lepšího k dispozici není. Rozhodnutí je tudíž jen na vás.

Podle ústavních právníků je lepší volit konkrétní stranu či hnutí a nerozmělňovat sílu hlasu tím, že si budete sestavovat vlastní 39členné zastupitelstvo pomocí křížků napříč volebními kandidátkami. K takovému hlasu se začne přihlížet až tehdy, překročí-li daná strana pětiprocentní hranici pro vstup do zastupitelstva. Tak abyste svoje hlasy neposlali rovnou do propadliště dějin.

Tam patří ti, kteří se ve vedení města prokazatelně neosvědčili.

Alena Roubalová
Diskuse ke článku
O vaše názory a komentáře opravdu stojíme. Proto máte ke každému materiálu uveřejněnému na tomto portále možnost diskutovat. Aby se z diskusního fóra ale nestala "stoka" obvyklá u některých jiných webů, stanovil provozovatel www.genusplus.cz. Pravidla diskuse. Seznamte se s nimi, prosím, v záhlaví portálu v rubrice Pravidla diskuse. Děkujeme.
5. 10. 2018 07:24
jo jo
Není to zase až moc, Aleno ?? Tak dlouhou úvahu nikdo číst nebude. Jen by mě zajímalo, zda po 4 či více letech ještě dokážete rozlišit mezi levou a pravou rukou ??
5. 10. 2018 07:34
bez obav
Ta ví stoprocentně, která je ta pravá
5. 10. 2018 07:37
dotazy
Vy jste nikdo, když jste to přečet? Zdravím, pane NIKDO. Něco k článku by nebylo?
5. 10. 2018 12:37
Howg
Ne, pan Nikdo ma jine rozkazy
5. 10. 2018 07:44
Igor
Ano je to dlouhé, ale já autorku chápu, ten závěr se prostě šidit nechce.
5. 10. 2018 07:48
hmmmm
Dlouhé, ale slušně napsané. Občas se něco musí přečíst, aby bylo jasno.
5. 10. 2018 08:31
Romana
To byste chtel ctyri roky hruzovlady nacpat do ctyr odstavcu? To nedokaze ani pani R.
5. 10. 2018 07:27
Petr
Dost dobré shrnutí, musí to být obtížné, každý týden přehrabovat ty kýble srač.k, co tyhle amatéři dokázali vyprodukovat.
5. 10. 2018 07:29
hmmmm
Bratrstvo natažených pracek - to je asi nejvíc. Díky.
5. 10. 2018 07:40
OK
souhlasím
5. 10. 2018 08:01
Jozef
Perlite. Nejen bratrstvo natazene pracky, ale i vzpominka na cas poch.at rybu. Neni nad to se kazde rano mit cemu smat.
5. 10. 2018 08:14
Zuzana
Diky za kazde nove rano. Snad i to nedelni az budou vysledky, bude dobre.
5. 10. 2018 08:33
:-)
Doufejme.
5. 10. 2018 08:06
Ten, co v Liberci volit díky Bohu nemusí.
Volte voly, volte krávy ! Jen ne prosím - radikály ! ! !
( Trochu upravený slogan z První republiky )
5. 10. 2018 08:12
?
Kdo je vul, kdo krav a kdo radikal?
5. 10. 2018 12:38
Ladin
Prvni republika nas vzor
5. 10. 2018 08:31
jednou větou:
Hladový ryk stavební lobby se rozléhá nad předvolebním Libercem
5. 10. 2018 08:38
au
Mate na mysli lobby, ktera si muze vybirat co a za kolik bude stavet? To nevypada nijak hladove. Je ale fajn, ze se zase rozjedou investice az pujde zpl od valu.
5. 10. 2018 08:56
Igor
jasně, ve stavebnictví teď pomalu není kým a čím stavět, protože kapacity jedou snad na více než 100%, ale pro panáčka to je bída.
5. 10. 2018 09:40
LOL
Panacek asi v zivote postavil jenom snehulaka.
5. 10. 2018 09:40
Denis
Tak já sem hodím můj odhad výsledků. Jen to jen přibližné odhadované rozložení sil, ale kdyby náhodou, můžu říkat, já to věděl :-)
Jinak, dobrý komentář. Snad se jen sluší dodat, že JK neuspěl i díky úředníkům, kteří nespadali do jeho gescí a kteří se jím nenechali ovlivnit a zastrašit (a že těch pokusů bylo!). Jinak by to bylo pro město daleko horší.
ANO - 24 – 28 %
SLK - 19 – 22 %
ZpL - 16 – 18 %
SPD - 9 – 11 %
ODS - 7 – 10 %
LOL - 6 – 10%
PRO - 5 – 7%
KSČM - 6 %
ČSSD - 5 %
5. 10. 2018 09:47
Jan I.
Protoze meli ochranu primatora a tajemnika. Ja tem amaterum vycitam hlavne to, ze do svych boju tahali uredniky. Vemte si stavebni urad. Ty byl hon co trval ctyri roky. Hnus

5. 10. 2018 10:09
Tom
Jedno bratrstvo natazenych pracek nahradi jine bratrstvo natazenych pracek. Nebudte naivni. Da se to ale delat mene okate a mene nasirat lidi.
5. 10. 2018 11:17
Fakt
Proto vsichni kandiduji. Sprava veci verejnych je jen fikovy list pro zmatene cmelaky a seniorky.
5. 10. 2018 11:16
Postreh
Natazenou pracku ma batoh. Na ty fotce.
5. 10. 2018 12:37
Ladin
Bojim bojim ze tohle volbama nekonci. Jen dalsi cyklus.
5. 10. 2018 13:08
Olga
S vetsinou nesouhlasim, ale kdyz se to umi napsat...
5. 10. 2018 13:52
Skandal
Nechapu proc porad pisete o liberci kdyz tu vubec nebydlite.
6. 10. 2018 11:40
Smolik
Přečetl jsem jedním dechem. Super práce.
jablonec
18. 2. 2019 18:05 Jablonec nad Nisou chce letos zrekonstruovat 20 městských bytů, z rozpočtu na to dá deset mil.Kč. V obnově fondu chce pokračovat i v dalších letech.
masopust
18. 2. 2019 16:05 K tradičnímu pojetí masopustu pro severovýchodní Čechy se letos vrátí Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova. Závěrečným obřadem bude soud s masopustem.
technoparty
18. 2. 2019 13:01 V Libereckém kraji se zřejmě na přelom dubna a května připravuje další obří technoparty. Zájem projevilo 12.000 lidí. Liberec chystá novou vyhlášku.
tygři soud
18. 2. 2019 13:00 V Č. Lípě výslechy svědků pokračoval soud v případě nelegálního zabíjení tygrů. Veterináři někdy úhyn u Berouska potvrzovali, i když zvířata neviděli.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
únor
2019
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).