reklama

Hospodaření kraje i Liberce se odehrává v černých číslech

7. 6. 2017
AKTUALIZOVÁNO, PŘIDÁNA ČÍSLA ZA LIBEREC: Hospodaření kraje umožnilo rozdělit více jak 560 mil. Kč v průběhu 1. pololetí 2017. "Kraj za to ocenila i ratingová společnost," uvedla to statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová (ANO. Rada Libereckého kraje na svém včerejším zasedání odsouhlasila závěrečný účet  kraje za rok 2016, který je definitivním shrnutím a tečkou velmi úspěšného hospodaření kraje za předchozí rok, díky kterému mohl kraj v průběhu 1. pololetí 2017 rozdělit dalších více jak 560 mil. Kč.
Hospodaření kraje i Liberce se odehrává v černých číslech
ilustrační foto Artur Irma

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2016 odsouhlasila rada kraje spolu s řádnou účetní závěrkou za období roku 2016, které musí být následně předloženy zastupitelstvu kraje k jejich schválení. Schválením těchto dokumentů zastupitelstvo definitivně uzavře rozpočtové období kraje roku 2016.

 „Dokumenty, zjednodušeně řečeno, komplexně hodnotí finanční, ale i nefinanční parametry uplynulého roku jak na straně příjmů, výdajů, provedených rozpočtových operací, úvěrové zadluženosti, tak i např. základní informace o hospodaření krajem zřízených příspěvkových organizací nebo krajem založených obchodních společností,“ vysvětluje statutární náměstkyně Jitka Volfová.

 Rok 2016 byl pro kraj rekordní z pohledu jeho salda hotovostního přebytku, který dosáhl 871,5 mil. Kč, což byl nárůst oproti předchozímu roku o 756,1 mil. Kč. Část těchto prostředků byla z roku 2016 převedena do roku 2017 na krytí svých smluvních závazků, které kraj vnímá jako svoji prioritu, ale podstatnou část, více než 560 mil. Kč, však tvořily „volné“ prostředky, které mohl kraj v průběhu 1. pololetí využít na podporu nových investičních akcí nebo jiných aktivity.

 „Z této více než půl miliardy korun kraj podpořil třeba rekonstrukce a opravy silnic, konkrétně dal 130 mil. Kč na celoplošné opravy silnic, dalších 30 mil. Kč bylo vyčleněno na ty opravy krajských komunikací, které by měly být podpořeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ale kde je zároveň vyžadováno spolufinancování z krajských peněz a 30 mil. Kč určených na rekonstrukce. Kraj vyčlenil 16 mil. Kč na přípravu projektových dokumentací silnic II. a III. třídy již s výhledem na roky 2018 a 2019, nebo o 20 mil. Kč navýšil výdaje na zimní údržbu v souvislosti s  letošním velice nákladným zimním obdobím,“ vyjmenovala krajské investice Volfová.

 I do rezortu zdravotnictví plynuly významné finanční částky. Nemocnice s poliklinikou v České Lípě dostala na realizaci rekonstrukce dialýzy a operačních sálů 40 mil. Kč. Dále bylo 12 mil. Kč poskytnuto Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje a 2,5 mil. Kč Léčebně respiračních nemocí ve Cvikově na nákup moderních polohovacích lůžek a 8,3 mil. Kč na výměnu oken v pavilonech A a B.

 Rovněž resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu dostal finance z krajského úspěšného hospodaření, když mu byly navíc poskytnuty finanční prostředky ve výši 57,3 mil. Kč, zejména na rekonstrukce a opravy školských budov a podporu sportu.

 „V neposlední řadě je třeba zmínit, že kraj nezapomněl ani na svůj závazek v souvislosti s vládou nařízeným navýšením mezd řidičů v autobusové dopravě a z těchto peněz kraj vyčlenil částku 65,5 mil. Kč právě na pokrytí výdajů na navýšení platů řidičů,“ upozorňuje Jitka Volfová. Současně došlo k navýšení finančních alokací jednotlivých programů Dotačního fondu Libereckého kraje
o 33 mil. Kč, a tím byl naplněn příděl do Dotačního fondu kraje na celkových 100 mil. Kč

 Velkým pozitivem na rozpočtovém hospodaření kraje v uplynulém roce byla skutečnost, že po celé rozpočtové období se dařilo naplňovat plánované věcné záměry a cíle stanovené rozpočtem kraje napříč všemi jeho resorty a současně se podařilo zrychlit snižování zadlužení kraje, které k 
31. prosinci 2016 činilo 748,3 mil. Kč.

 Ze závěrečného účtu mimo jiné vyplývá, že kraj v minulém rozpočtovém období hospodařil bez závažnějších nedostatků a chyb, což bylo konstatováno ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření kraje za rok 2016, kterou provádí Ministerstvo financí. Úroveň hospodaření kraje analyzovala také ratingová společnost Moody´s Investors Service EMEA Limited, která Libereckému kraji potvrdila přidělený mezinárodní rating A2 a národní rating na úrovni Aa3.cz se stabilním výhledem.

Liberec loni hospodařil s přebytkem ve výši 156 milionů

Hospodaření města Liberec v roce 2016 skončilo s přebytkem ve výši 156 milionů korun, tedy dvojnásobně vyšším než v roce 2015. Vyplývá to ze závěrečného účtu a účetní závěrky statutárního města Liberec, které odsouhlasili liberečtí radní. Přehledem hospodaření za loňský rok se bude zabývat také zastupitelstvo.

Celkové příjmy města v roce 2016 činily 2,043 miliardy korun a meziročně se zvýšily o více než 100 milionů. Tři čtvrtiny celkových příjmů tvořily daňové příjmy. Celkové výdaje činily 1,766 miliardy, což bylo o cca 60 milionů více než v roce 2015.

Do celkové zadluženosti města se pozitivně promítlo navýšení umořovacího fondu o 70 milionů. V roce 2016 tak reálně došlo ke snížení zadluženosti města o tuto částku. V umořovacím fondu bylo na konci roku 2016 naspořeno již 420 milionů korun. K dalšímu pozitivnímu vývoji by mělo v letošním roce přispět komplexní přefinancování dlouhodobé zadluženosti.


 

LK/Markéta Dědková, MML/Jana Kodymová
voda
22. 5. 2018 07:05 Obyvatelé Libereckého kraje mají nejdražší vodu v Česku. Za metr krychlový platili loni na vodném a stočném 84,90 Kč. Celostátní průměr je 70 korun.
šerm
22. 5. 2018 06:38 Kordista Jiří Beran se stal posedmé českým mistrem a s klubem SC Praha získal v Liberci titul v družstvech. Mezi kordistkami uspěla Kateřina Došková.
jn
22. 5. 2018 06:35 Jablonec nad Nisou připravuje opravu stoletého mostu v Lidické ulici. Práce za 13 milionů korun zkomplikují v létě přístup do domů v sousedství.
ralsko
21. 5. 2018 17:05 Liberecká univerzita zpracuje pro Liberecký kraj studii rozvoje a dalšího využití bývalého vojenského prostoru Ralsko. Hotova by měla být do podzimu.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
květen
2018
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).