reklama

Pnutí ve vedení Liberce se už promítá do nižších pater, Korytářův odbor má potíže

7. 11. 2017
Nejzajímavější jsou v posledním zveřejněném Usnesení 18. jednání Rady města Liberce ze 17. října body, které se vůbec neprojednaly, neboť byly z programu staženy. Byť je v dokumentu jen náznak, čeho se měly týkat, jde o docela zajímavé čtení. Dokladují každopádně hlubokou krizi ve vedení města, kdy se, bez patřičné reakce, mají ve zdech radnice například odehrávat, cituji: problémy s formami nepřijatelného diskriminačního chování a jednání. Trpí jimi, ovšem jako jediný odbor z osmnácti, odbor stategického rozvoje a dotací. Ten spadá do gesce statutárního náměstka primátora Jana Korytáře ze Změny.
Pnutí ve vedení Liberce se už promítá do nižších pater, Korytářův odbor má potíže
Ilustrační foto: Mad

Rada podle zveřejněného soupisu Usnesení například vůbec neprojednala Komplexní informaci o projektech a činnosti odboru strategického rozvoje a dotací. Co vlastně tento odbor dělá a čeho za tři roky dosáhl, přitom zajímá zastupitele na každém jednání. Předložení materiálu je slíbeno snad na každém zastupitelstvu.

Materiál zřejmě existuje, nebyl ale radou projednán. Předkladatel tohoto bodu ve zveřejněném odůvodnění přitom tvrdí, že, cituji:  činnost odboru se dlouhodobě setkává s nepochopením, naschvály, zdržováním potřebných změn, negativním a nekolegiálním přístupem, despektem a dalšími negativními skutečnostmi ze strany bývalého tajemníka a primátora, které otravují atmosféru, vytvářejí nepříjemné situace a celkově ztěžují dosahování plánovaných cílů. To doslova stojí v usneseních z RM, stejně jako pasáž, cituji: Nejde přitom o jednotlivé problémy, ale jejich komplexní, dlouhodobé a stupňující se působení. Protože výše uvedené již přesáhlo únosnou mez a akutně hrozí odchod několika dalších klíčových pracovníků, je předložen do rady města tento materiál, s důvěrou, že níže popsané problémy začnou být bez odkladu konečně řešeny.

Na Korytářově odboru strategického rozvoje a dotací se podle dalšího radou neprojednaného materiálu prý objevuje i problematika bossingu a mobbingu, tedy se zde mohou vyskytovat formy nepřijatelného diskriminačního chování a jednání. V případě bossingu pochází nepřijatelné jednání od osoby na vedoucí pracovní pozici a v případě mobbingu od osoby na stejné pracovní pozici.

Na odboru je také k řešení, cit. nespravedlivý přístup k odměňování jednotlivých pracovníků, včetně chybného zařazení do tříd, šikany ve formě nepovolování pracovních cest, které jsou přitom součástí schválených projektů a neadekvátního hodnocení vedoucího odboru, provedené neprofesionálním způsobem.

Nikde není k nalezení stanovisko gesčního náměstka k naznačeným problémům, lze se ale domnívat, že je to  on, kdo chce materiály týkající se dotačního odboru projednat v radě. Proč si neudělá pořádek na svém odboru sám, není jasné. Pravdou je, že Korytář je v organizační struktuře MML veden jako Garant oblasti II. Z Organizačního řádu MML mj. vyplývá, že vedoucí odboru dle potřeby spolupracuje s primátorem města, jeho náměstky, členy zastupitelstva a s ostatními vedoucími odborů magistrátu. V oblasti samosprávních činností může zadávat úkoly vedoucím odborů primátor či náměstci, kteří jsou garanty výkonu samosprávy na vymezeném úseku. Za splnění těchto úkolů je vedoucí odboru odpovědný organizačním řádem schválenému garantovi tj. primátorovi města, náměstkovi primátora, a tajemníkovi magistrátu.,,

Jestli správně rozumím použité úředničině, je řešení problému na konkrétním odboru i v kompetenci příslušného náměstka, který by se měl "o své lidi" postarat patřičnou komunikací s kolegy ve vedení města.

Stažen byl i bod Změna Organizačního řádu MML. Předkládaný, nijak dále nespcifikovaný návrh, má za cíl optimalizaci fungování odboru strategického rozvoje a dotací prostřednictvím jeho reorganizace.

Neprojednán zůstal i návrh na Personální audit Magistrátu města Liberce odůvodněný tím, že je vzhledem k nárůstu počtu pracovníků i vyšší fluktuaci navrženo provedení komplexního personálního auditu, jehož cílem bude zrušit případné nadbytečné pracovní pozice a zefektivnit fungování celého magistrátu. Na základě veřejné zakázky bude vybrán externí dodavatel. Pro zajištění co nejefektivnějšího průběhu auditu je navrženo i zřízení pracovní skupiny pro audit.

Vše výše uvedené jsou pasáže pouze zkopírované z Usnesení RM. Vyplývá z nich, že na Korytářově odboru je evidentně pořádný chaos a nespokojenost, které by měl v první řadě řešit politický náměstek, tzv. garant oblasti. Zvlášť v době, kdy město nemá tajemníka a jeho pravomoci přešly na dočasně pověřeného úředníka.

Provádět personální audit po třech letech vládnutí je hodně diskutabilní. Vedl-li by ale k vyčištění úřadu, který v době panování koalice ZPL + (ex)ANO údajně mocně nabobtnal, zejména pak právě na dotačním odboru, jedině dobře. Zřejmě to ale bude prioritní úkol až pro nového tajemníka, kterého jmenuje, k velké nelibosti Změny, kterou nedokázala skrýt na posledním jednání zastupitelů, primátor.

Také by mohla ustat praxe, nešvar, kdy si aparát radnice na pokyn politických náměstků u nevysoutěžených nebo diskutabilně vysoutěžených externistů objednává nejrůznější práce, rozbory a studie, o jejichž užitečnosti se dá s úspěchem pochybyovat. Například ZDE.

A chcete-li vědět, kolik je vlastně aktuálně na radnici úředníků a kolik jich pracuje v tom kterém odboru, budete na radničních stránkách hledat marně. Buď tam čísla nejsou vůbec, resp. odkaz na ně není aktivní, nebo jsou hodně dobře schovaná. ZDE. (pod číslem 37/2017  CJ MML 100321/17).

Alena Roubalová
Diskuse ke článku
O vaše názory a komentáře opravdu stojíme. Proto máte ke každému materiálu uveřejněnému na tomto portále možnost diskutovat. Aby se z diskusního fóra ale nestala "stoka" obvyklá u některých jiných webů, stanovil provozovatel www.genusplus.cz. Pravidla diskuse. Seznamte se s nimi, prosím, v záhlaví portálu v rubrice Pravidla diskuse. Děkujeme.
7. 11. 2017 07:16
můj názor
Vidím to tak, že problémy jsou i na ostatních odborech, jako v každé práci, kde jsou nadřízený a podřízený. Na odboru pana Korytáře jsou ale specifičtí lidé, jeho kamarádi a založením sluníčkáři a orálě-akademický demokrati, kteří neuznávají autoritu a protože málokdy pracovali v normální firmě nebo úřadě, většinou si něco málo odkroutili v neziskovce. Teď, jsou nespokojeni, protože úřad je halt úřad se všemi omezeními, nařízeními, nadřízenými. Oni si to představovali jako leháro, pohodičku, kdy se více hovoří než dělá. V tom je ten problém číslo jedna. Dvojka je že Korytář asi moc neumí řídit lidi, je zvyklý rozkazovat ve čmelákovi, kde všichni poslušně šoupou nohama, aby je neodstřihl a nepomluvil. Pana Kroutila rád nemám, protože se chodí na krajský i liberecký zastupotelstvo jenom předvádět, ale on ten korytářův styl neunesl, stejně tak, tipuju, pan Langr. Korytář kámošům nasliboval hodně peněz za málo muziky a ono je je jinak.
7. 11. 2017 12:05
ryba smrdí od hlavy
Díky za článek, zajímavý postřeh.

Koryto si naivně myslelo, že si celej magistrát obšancuje svýma lidma, kteří ho snad budou s celými rodinami z vděčnosti volit. Ale nemá na to, není boss Bureš. Každej mu zobat z ruky (a mlčet) nebude.

Ryba smrdí od hlavy. Atmosféru podezírání, vzájemné nevraživosti a vzájemného osočování i donášení na kolegy způsobil příchod nemocné sekty ZpL v čele s klientem léčebny v Kosmonosích. Tak ať se nediví.

Šmarjá, už aby byli pryč. To se fakt nedá vydržet.
7. 11. 2017 07:26
hmmmm
Kdyby pan Korytář mluvil s panem primátorem a bývalým tajemníkem, mohl destrukci na svém odboru zabránit, Vyboxovat svým lidem slušné peníze a odpovídající zařazení co odpovídá struktuře magistrátu patří k základním dovednostem řídícího pracovníka. Kdyby spolu mluvili tak by klukům vysvětlil, že co on dělá, dobře dělá. Jenomže si tam dělali naschvály a odnášeli to lidi. Podivné je, že jenom korytářovi lidi. Umím si ale představit, jak povinnost vykonat nepříjemnou nebo náročnou práci někdo z těch lehkoživků okamžitě označí za bossing, když mu je dán příkaz zhora. Ale protože tam naštěstí nejsem, můžu se jenom domnívat. Skutečnost, že se vztahy uvnitř jednoho odboru a vztahy tohoto k ostatním mají řešit až na radě, je výhradně vizitka Korytářovi neschopnosti. Všichni to vědí. Teď se to dostalo ven. Korytář chtěl být za chudáka, padoucha udělat z primátora a tajemníka a ejhle, obrací se to proti němu.
7. 11. 2017 07:27
jan
Kde jinde než na radě by to měl řešit? Vy chytrá.
7. 11. 2017 08:29
paní K.
Bohužel, odkaz na 37/2017 není aktivní. Informace týkající se nárůstu počtu zaměstnanců Magistrátu města Liberec není přístupná.
7. 11. 2017 18:25
jj
to je v článku napsáno, odkaz tam je dán jako důkaz
7. 11. 2017 09:06
Drsoň
Vidím to tak, že se někdo materiálů pžedkládaných Korytářem opravdu bojí
7. 11. 2017 09:13
hmmmm
Ať si předkádá a projednává co chce, ale musí se mu to povést protlačit do rady na první dobrou. Chce řešit problémy svých lidí, nebo se chce navážet do extajemníka a primátora. B je správně.
7. 11. 2017 18:27
ach jo
Bojí se toho, že se Korytářovi hroutí lidi na útvaru. Vyndejte si už tu hlavu z prd.le.
7. 11. 2017 21:57
taky čtenář
Asi nejvíc se bojí Korytář, materiál vždy stahuje ten, kdo ho předkládá. Ostatně v tomto ohledu je Korytářova sekta průkopník, jak ukázali na zastupitelstvu, kdy předkladatel materiál (bod jednání) nestáhl, ale hrdě s ním veřejně nesouhlasil (100% zastupitelů bylo proti). Oficiální verzi stažení možná zjistíme ze zápisu jednání rady, až bude zveřejněn.
7. 11. 2017 09:44
Jj
Ma tam bordel, co to okecavat
7. 11. 2017 10:16
#ja
Cemu se divite, prece jste si nemohli myslet ze by don koryto umel standardne ridit tym normalnich lidi
7. 11. 2017 10:56
???
co je nám, občanům Liberce do toho, že se hlápáci na radnici neumějí dohodnout. Jak tam pak může něco fungovat?
7. 11. 2017 18:24
jj
Manager jak když střelí. Nezvládá sebe, nezvládne ani podřízené.
7. 11. 2017 18:30
Hajný
Tak dluh města snížil solidně
7. 11. 2017 18:56
Masařík
Samozřejmě. Dlužilo se 2 mld, teď si půjčil 2,6 mld. To je pašák!
7. 11. 2017 20:27
Karel
Dluh zvýšil. Pište prosím pravdu. Nebo pokud jí neznáte, neplácejte nesmysly.
7. 11. 2017 22:09
taky čtenář
klíííííííííííd Karle, každý soudný i Soudný :-) si již každou pozitivní informaci o činnosti JK automaticky interpretuje jako sarkasmus a ví, že tak se informace dá vnímat jako pravdivá.
8. 11. 2017 09:53
Jan Korytář
Jsem šakalík a nikdo mě nedostane!!! ANI VY!!!
fotbal
10. 12. 2018 20:05 Fotbalová liga: Liberec - Opava 1:2 (15. Potočný - 6. Janetzký, 84. Simerský). Domácí hráli od 80. minuty v oslabení bez vyloučeného Ševčíka.
semily
10. 12. 2018 19:04 Semily zahájí rok 2019 jako už tradičně s rozpočtovým provizoriem. Rozpočet sestavuje radnice až počátkem roku se znalostí zůstatků na účtech města.
silnice
10. 12. 2018 18:05 Nejdřív v roce 2022 využijí řidiči v Liberci silnici, jež má odlehčit dopravě v centru města. Výstavba tzv. Nové Pastýřské si vyžádá asi 60 mil. Kč.
otrava
10. 12. 2018 17:05 V nemocnici v Liberci zůstává poslední z devíti pacientů postižených otravou krve po operaci v soukromé Nemocnici Frýdlant. Je stále ve vážném stavu.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
prosinec
2018
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).