reklama

Korytář chce v zámku zřídit expozici vážící se k nejtemnějším kapitolám dějin Liberce

8. 6. 2017
POLEMIKA: Statutárnímu náměstkovi libereckého primátora Janu Korytářovi (Změna) nelze upřít, že na sebe umí strhnout mediální pozornost. Zatímco faktické skutky v jeho portfoliu soustavně chybějí, v úvahách z kategorie "coby kdyby" je velmi zdatný. Naposledy se mu pozornosti dostalo tím, že na 68. sudetoněmeckém sjezdu zveřejnil, že by ve zpustošeném libereckém zámku, jenž patří soukromému vlastníkovi, mohla vzniknout rozsáhlá expozice o společné historii a staletém soužití obou národností v někdejším hlavním městě sudetských Němců.
Korytář chce v zámku zřídit expozici vážící se k nejtemnějším kapitolám dějin Liberce
archivní foto
Roky uzavřená zahrada u zámku v centru Liberce bude o letních prázdninách veřejnosti přístupná. Vedení města se na tom domluvilo s majitelem zámku. Město získá zahradu do bezplatné výpůjčky. Zahrada bude  zatím přístupná od 1. července do 31. srpna. Její otevření umožní propojení s parkem Clam-Gallasů a do ulic Komenského a Gutenbergovy.

Zámecký areál nyní patří společnosti Ústí development, léta už je památka z konce 16. století uzavřená. Před dvěma lety začala radnice jednat s majitelem o koupi zámku, k výsledku ale zatím nedospěla. Na možnosti vlastnit zámek se totiž dosud neshodlo ani vedení města. Kupní cena se odhaduje na 60 až 100 milionů korun. V minulosti zámek sloužil nejen jako šlechtické sídlo, byl v něm i soud, ubytovna, ředitelství Státních lesů a statků a později i vysoká škola. Od 70. let patřil Skloexportu, díky čemuž zde byla jedna z nejrozsáhlejších expozic skla na světě. Zámek prošel mnoha přestavbami a původního v něm mnoho není. Nejcennější je kaple, kterou nechala v letech 1604 až 1606 k zámku přistavět Kateřina z Redernu.

Zdroj: ČTK
Korytář už chtěl zámek pro město koupit a zřídit v něm městské kasino. Nyní je tu nápad získat nemovitost do majetku města a udělat v něm zřejmě stálou výstavu vážící se k nejtemnějším kapitolám dějin Liberce. První reakce už jsou na světě. Níže zveřejňujeme tiskovou zprávu libereckého magistrátu a reakci zastupitelky Dany Lysákové z KSČM:

Sudetskou historii Liberce by mohla připomínat expozice v zámku

Vyvolat snahy o obnovu společné kultury a života mezi Čechy a sudetskými Němci bylo jedním z cílů Německo-českého kongresu, který se uskutečnil o prvním červnovém víkendu v Augsburgu u příležitosti 68. sudetoněmeckého sjezdu. Pozvání přijal také náměstek primátora Liberce Jan Korytář, který na tomto setkání představil svůj záměr na vytvoření rozsáhlé expozice o společné historii a staletém soužití obou národností v někdejším hlavním městě sudetských Němců.

Dlouhodobě zastávám názor, že bychom měli rozvíjet komunikaci a spolupráci se sudetskými Němci a jejich potomky. Chci proto více pracovat s faktem, že Liberec byl dříve do značné míry hlavním městem sudetských Němců. Usiluji o to, aby tady vznikla expozice, která by naši společnou historii co nejvíce přiblížila. Jejím cílem by nebyl jednostranný pohled na minulost Sudet, rád bych aby výstava současníkům ukázala, jak historie vypadala, s uvedením pozitivních i negativních stránek. Ideálním místem pro umístění expozice by mohl být Liberecký zámek,“ vysvětluje náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.

Začne proto jednat s německými partnery, kteří by se chtěli na takovém projektu podílet. „
Mohli bychom společně získat peníze na budoucí expozice, tak aby se zámek stal turistickým lákadlem pro Čechy i Němce. Takové využití zámku by bylo nepochybným přínosem pro rozvoj města. Jedním z možných zdrojů financování je Česko-německý fond budoucnosti, který pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci,“ dodává Jan Korytář.

Do bavorském Augsburgu odjel náměstek na oficiální pozvání jako zástupce města. „
Mnozí lidé by byli asi překvapeni, kdyby zjistili, jak vstřícní jsou například sudetští Němci z krajanské skupiny Reichenberg, kteří mají k našemu městu citový vztah stejně jako my, co jsme se tady už narodili. Je škoda těchto kontaktů nevyužívat,“ myslí si náměstek Jan Korytář, kterého překvapila uvolněná atmosféra celého sjezdu s často znějící češtinou.

Žádné útočné projevy, jak by si někdo myslel, tam nezazněly. Naopak, projevy byly plné hledání porozumění a prostoru pro spolupráci. Opakovaně zazněla hlavní myšlenka, že sudetští Němci mohou být určitým mostem mezi různými národy, třeba mezi Němci a Čechy. „
Jednoduchá myšlenka, která je však zatím nedoceněná a nenaplněná,“ tvrdí Jan Korytář a dodává: „Na obou stranách hranice najdete lidi, kteří vidí jen svoji pravdu, většina je ale těch, co si uvědomují, že skutečnost je složitější, křivdy se děly z obou stran, byt v různé míře a intenzitě. Blízký je mi názor, který zastávala většina lidí, se kterými jsem mluvil - na minulost nesmíme zapomenout, ale nemá cenu se v ní také neustále rýpat. Pojďme se více dívat do budoucnosti a přemýšlejme o tom, jak můžeme spolupracovat a co můžeme udělat proto, aby se hrůzné činy z minulosti už neopakovaly,“ říká náměstek.

Sjezd uspořádalo Sudetoněmecké krajanské sdružení. To zastupuje zájmy Němců, kteří museli po druhé světové válce opustit Československo. Právě do oblasti Augsburgu zamířilo z Liberce při poválečného odsunu velké množství sudetských Němců.

Jan Král, referent propagace a komunikace s veřejností SML

Pozn. red.: Jan Korytář evidentně navazuje na své někdejší aktivity, kdy chtěl lidi z Liberce přestěhovávat do sousední německé Žitavy, kde má podle něj být dostatek práce i levných bytů, a hodně se v tom svého času angažoval. Teatrálně pak do Žitavy dojížděl "za prací" a předstíral, že tam i bydlí. Sklidil za to kritiku ze všech stran. Z německé strany se poté uskutečnila návštěva starosty Žitavy v Liberci. Nyní se v této záležitosti neděje nic. Téma netáhne...


Na Sudetoněmeckých dnech nemá co dělat ani Hans Korytar
 
Je prioritou Liberečanů, aby byli zastupováni statutárním náměstkem J. Korytářem na Sudetoněmeckých dnech?
 
Český Honza opět na vandru. Tentokrát vyjel na Sudetoněmecké dny do Augsburgu. Cesta neprošla ani Radou města, patrně výlety, i sporné, jsou volné a koalice se asi řídí novým pravidlem, ať si každý jezdí, kam je libo, hlavně když se to zaplatí z eráru. Transparentnost naříká, pláče. Snad se dočkám nevyhýbavé odpovědi na dotaz, jaké jsou veškeré náklady na tuto cestu a kdo vše na ni jel případně z rodinných příslušníků. Pokud by jel jako soukromá osoba o své dovolené a za své, nechť si trajdá.

Ale jel tam jako politik. Tím oficiálně legitimizoval pozitivní přístup SML k případným požadavkům Sudetoněmeckého sdružení. Jakým právem zastupuje jako náměstek Liberečany na srocení Landsmanšaftu?
 
Dvě tváře Herr Korytáře
 
Jak má dlouhodobě blízko J. Korytář k této problematice
, píše např. i v časopise Lomikámen, roč. VI., č. 1 z roku 2005, str. 2, Opuštěná nevěsta. Zde mimo jiné píše: „Nikdy nemůžeme dosáhnout sepětí s krajinou, které zde bylo dříve. Je to tím, že jsme ji získali jaksi mimochodem, nemuseli jsme o něj bojovat ani s přírodou, ani s lidmi. Spadla nám do klína jako nevěsta, jejíž milý odešel před lety na vojnu a stále se nevrací a ona si zvykla, že v jejím domě je již jiný hospodář. Žít se to dá, ale láska to ještě není. Nebo ano?“
Podepsán Hans Korytar

To jsou dvě tváře Herr Korytáře. Jedna
, ta veřejná, je bojovníka proti korupci. Ta druhá? Posuďte sami…
Drzost pokračuje -
Liberec by měl mít také své Sudetské dny, říká Korytář. Pro Liberecký deník uvedl, že „projev Berndta Posselta byl jeden z nejlepších, jaký jsem slyšel. Sudetští Němci sami sebe vidí jako most mezi námi a Německem, vše se neslo v duchu spolupráce a společné Evropy“.

Dokonce mě to inspirovalo k tomu, že my, co jsme se tu po válce narodili, jsme vlastně něco jako sudetští Češi. Takže by možná stálo za to uspořádat i u nás něco jako sraz českých obyvatel Sudet, protože ať chceme, nebo ne, žije se tady jinak než ve vnitrozemí“.
 
Jedním z důvodů mé návštěvy tam bylo i hledání partnerů pro expozici, která by někdy mohla vzniknout v libereckém zámku. Stále ještě se nevzdáváme myšlenky zámek odkoupit… Pokud se to podaří, mohla by v něm vzniknout expozice věnovaná zdejším sudetským Němcům, jejich osudům a poválečnému odsunu. „Liberecbyl kdysi hlavním městem Sudet a není tu nic, co by tuto minulost připomínalo. Takže by bylo dobré, kdyby se taková rozsáhlá interaktivní expozice podařila udělat právě v nevyužitém zámku. Jednal jsem o tom v Augsburgu s řadou lidí z nejrůznějších institucí a všichni jsou tomu velmi nakloněni.“ Slovy K. V. Stefanoviče „Zač se moudrý stydí, tím se blbec chlubí“.

Jsou toto skutečné priority zadluženého Liberce?
 
K samotným bývalým sudetským Němcům a jejich potomkům nemám žádný vztah, ani žádné výhrady. Pokud vím i od členů našich partnerských stran z Německa, tedy i z Levicového Euroregionu Nisa, většina z těchto lidí ani nemá zájem oživovat minulost a žije dnes úplně jinými problémy, stejně jako většina občanů u nás. S čím nebo s kým mám problém, to jsou nároky revanšistických organizací a zejména mám velké výhrady k těm českým občanům, kteří jim jdou na ruku. Nemohu souhlasit s jakýmkoli zpochybňováním Benešových dekretů či závěrů o poválečném uspořádání z Postupimi, včetně opakovaných snah o omluvy za tzv. „vyhnání“, jak zaměňují pojmy. Připomínám, že odsun sudetských Němců nelze oddělit od jejich předchozího přihlášení se k občanství Třetí říše a tím i od jejich podílu na Mnichovu a posléze i na okupaci naší země. Vstřícnost k revanšistickým organizacím, jako je sudetoněmecký landsmanšaft, považuji za zcela nepřijatelnou. Jde o vědomou podporu kroků, poškozujících zájmy současného českého státu i jeho občanů.

 „Kde není poznání minulosti, nemůže být vize budoucnosti“ říká
Sabatini, ale my toto poznání máme a nesmíme zapomínat.

Dana Lysáková, zastupitelka KSČM

 

 

Diskuse ke článku
O vaše názory a komentáře opravdu stojíme. Proto máte ke každému materiálu uveřejněnému na tomto portále možnost diskutovat. Aby se z diskusního fóra ale nestala "stoka" obvyklá u některých jiných webů, stanovil provozovatel www.genusplus.cz Pravidla diskuse. Seznamte se s nimi, prosím, v záhlaví portálu v rubrice Pravidla diskuse. Děkujeme.
8. 6. 2017 07:20
Radek
Takový projekt by měl mít v režii stát, ne město a sudeťáci. Kde je zajištěno, že se nebude ohýbat historie ve prospěch "investora"?. Možná dobrý nápad, jak oživit nevyužitelný zámek bez inventáře a pořádné historie, ale jen na první pohled. Kdo by platil opravy a režii? Kdo by tam chodil?. Liberečák jednou za život povinně se školou, návštěvníci sotva. Starý sudeťáci vymíraj a jejich potomci o této temné historii svých rodů už nemají ánung.Jsou rádi, že vypadli z Československa a stali se občany SRN, ne bolševické země.
8. 6. 2017 07:24
Romana
V zámku ať je nějaká komerční aktivita a město se do toho vůbec neplete. Má na krku spoustu jiných prostor, kde může zřídit expozici vztahující se k životu v Sudetech a odsunu.
8. 6. 2017 16:58
Pp
Kdyby tam byl hotel, coz se nabizi, bude tam stat noc majlant. Hotelu j e dost a moc k nam tech bohatych nejezdi.
8. 6. 2017 07:50
Igor
O tom, zda nejtemnější kapitola Liberece bylo období sudet nebo následných 40 let pod vedením autorčiných spolustraníku, by se asi dalo celkem dost polemizovat ...
8. 6. 2017 07:59
Jan
Zámek je dost velký. Tak se přidá expozice o LIberci v éře socialismu. Soudružka Lysáková může dodat podklady, archivy jsou plné.
8. 6. 2017 09:13
Hans
Korytář chce v půlce udělat kasíno a v druhé půlce svatostánek landsmanšaftu.
8. 6. 2017 07:57
hmmmm
Ať se o takový památník postará stát, resp. ministerstvo kultury, když na tom sjezdu byl i ministr Hermann. Proč Liberec? Aby mohl vyhazovat miliony ročně za něco co zajímá jen pár lidí? Chápu že JK potřebuje pomník, ale tohle je moc.
8. 6. 2017 08:15
kopal
On už má pomníků dost - vratka, prohraný soud atd atd. Myslím, že na něj hned tak nezapomeneme, protože se z toho marasmu budeme hrabat několik let.
8. 6. 2017 08:13
Lukas
Augsburg má v Libercem družbu od začátku 90. let, jezdí se tam pravidelně, akcí se koná dost tam i tady Proč ale jede oficiální delegace z Liberce na sraz landsmanšaftu, to mi uniká. Je landsmanšaft součástí vedení Augsburgu? To je jako kdyby aubsburská radniční delegace oficiálně přijela na sjezd například Ostašovského okrašlovacího spolku.
8. 6. 2017 08:35
Helmut
hahahahaha Korytář a práce ??? dobrý vtip. Copak jste všichni už 15 let slepí a hluší!! Korytářovi jde jen o peníze sudetských Němců, jeho zájem je přímoúměrný tomu, jak bude moci Korytář čerpat prašulky z sudetoněmeckých fondů. A taky potřebuje zinkasovat (tzn. dostat) tučnou provizi od stávajícího vlastníka zámku za to, že město Liberec objekt koupí za dost vysokou cenu. To dá rozum, prodávající musí někde ty prachy na úplatek Korytářovi vydělat. hahaha Násoska Korytář bude sosat co to dá, a je mu jedno kde, nyní se nabízí sudetské fondy!!!!
8. 6. 2017 09:18
dupro
Pokud NĚCO vadí komunistům, pak to bude dobrá věc. Podpořil bych ten záměr.
Ostatně, např. v České Lípě za mého dětství zanikla za vlády jedné strany celá řada památek, a i ta by se měla dnešním mladým připomínat.
8. 6. 2017 09:39
Otokar
Nevadí to jen komunistům, ale nám všem, které Sudeťáci připravili o příbuzné a o majetky. Stydím se za dnešní politiky, jak šlapou po naší bolesti.
8. 6. 2017 09:56
Věra Skřivánková , zastupitelka
dobrý den, souhlasím s tím, že by historie měla neustále připomínat, neboť platí, že , kdo se nepoučí z historie , zažije ji znovu. Připomínám tedy, že to nebyli čeští občané, kteří vyvolávali nenávist mezi obyvateli česko-německých měst. Podívejte se na dokumenty, kdy obyvatelé pohraničí s nejnutnějšími věcmi utíkali do vnitrozemí. Moje rodina, žijící v té době ve vesnici u Mnichova Hradiště t zažila také a musela se o své příbuzné postarat. Proti odsunu !!! českého obyvatelstva bojoval a upozorňoval na něj , i Karel Čapek,, kterého jistě nebudete považovat za komunistu.
8. 6. 2017 10:57
dupro
Vážená paní, můj děda s rodinou byl také vystěhován z tehdejšího sudetského území za Plzní. Je to dávno, zapomenout se na to nesmí. Na druhou stranu - kolektivní NEvinou se oháněli komunisté po roce 1989, kolektivní VINU dodnes hází na potomky z dnes již několikátého kolena tehdejších Sudeťáků.
Zamyslete se nad tím.
8. 6. 2017 11:54
Otokar
Nejde o kolektivní vinu. Aspoň u mě jde o velmi bolestivé vzpomínky. Mám snad menší právo než mladí sudeťáci, kteří tu bolest nezažili?
8. 6. 2017 13:47
dupro
Tak o co jde? Zakázat připomínku historických událostí? Přiznat si na rovinu, jaký byl poměr německého a českého obyvatelstva v tehdejších Sudetech, například?
8. 6. 2017 14:23
Hans
Stačí nelézt sudeťákům do řiti.
8. 6. 2017 16:05
dupro
Ne, stačí se dívat na dnes již historické události s odstupem. Jak na vyhnání Čechů, tak i na vyhnání Sudeťáků, člověče s německým jménem.
8. 6. 2017 16:15
plány revanšistů zhatí, komunisti hambatí
Komunistické zastupitelky jsou nejhmatatelnějším důkazem toho, že se lidé z minulosti dostatečně nepoučili.
8. 6. 2017 11:43
Dotaz
Temná historie bylo zabrání Sudet a vyhnání Čechů do protektorátu, nebo poválečný odsun sudetských Němců?
8. 6. 2017 18:14
Kotas
Ne, vláda mocichtivého sosáka Korytáře ! Přimlouvám se za alespoň 4 místnosti, připomínající "jeho" epochu !
9. 6. 2017 13:26
Tomas
V pripade zakoupeni se jiste v parku najde nejaky vzacny hovnival. A pak? Analyza prirozeneho prostredi - studie za 150.000, navrh prirozeneho biokorydoru s vlivem na zivotni prostredi ostatnich hovnivalu - studie za 300.000, revitalizace a reseni ochrany hovnivalu v parku a navezeni biohnojiva - 2 miliony, nasledne Statisticka studie o vyvoji hovnivalu v parku na dobu 5 let - 500.000. Mezitim nejaka srdceryvna vyzva ekologickych obcanu a spolku na ochranu vseho. A zase bude u Cmelaka na vyplaty pro verne....
9. 6. 2017 13:35
Liberečák
Nejtemnější kapitolou Liberce je dlouhodobé vykrádání veřejných tlupou nemakačenků, srocených kolem léčeného šílence.

Nejvýznamnějším exponátem by tedy logicky musela být vycpaná mumie vrchního čmeláka, uhynuvšího pod tíhou všech prachů, které nakradl.
9. 6. 2017 16:23
jenda
Soudružko Lysáková, vaši komunističtí představitelé jezdívají do Severní Koreje, dříve do Syrie atd...
Za peníze nás všech. K této drzosti ústa neotevřete?
9. 6. 2017 17:13
Regnator
Kdysi tuto krajinu obývali Lužičtí Srbové, nebylo by vhodnější vrátit se ke slovanským kořenům??????
voda
22. 5. 2018 07:05 Obyvatelé Libereckého kraje mají nejdražší vodu v Česku. Za metr krychlový platili loni na vodném a stočném 84,90 Kč. Celostátní průměr je 70 korun.
šerm
22. 5. 2018 06:38 Kordista Jiří Beran se stal posedmé českým mistrem a s klubem SC Praha získal v Liberci titul v družstvech. Mezi kordistkami uspěla Kateřina Došková.
jn
22. 5. 2018 06:35 Jablonec nad Nisou připravuje opravu stoletého mostu v Lidické ulici. Práce za 13 milionů korun zkomplikují v létě přístup do domů v sousedství.
ralsko
21. 5. 2018 17:05 Liberecká univerzita zpracuje pro Liberecký kraj studii rozvoje a dalšího využití bývalého vojenského prostoru Ralsko. Hotova by měla být do podzimu.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
květen
2018
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).