reklama

T. Batthyány: Manažerské řízení a selský rozum bez politikaření v projektu Ještěd

8. 11. 2017
Kolik ještě potřebujeme argumentů, abychom provozování našeho rodinného stříbra, tedy Ski areálu Ještěd, přenechali zkušenějším a povolanějším než je městská společnost řízená představenstvem pod vedením Zuzany Kocumové? Ptá se liberecký primátor Tibor Batthyány (exANO) ve svém blogu z 6. listopadu zveřejněném na www.liberec.cz. A pokračuje: Uběhlo opravdu hodně času, kdy se SAJ sám snažil spravovat majetek města. Ztráta areálu za posledních šest let činí téměř hrozivých 81 milionů Kč. Letošní ztráta se vyšplhala na téměř 13 miliónů.
T. Batthyány: Manažerské řízení a selský rozum bez politikaření v projektu Ještěd
archivní foto: fotobanka MML
Ski areál Ještěd je na pokraji bankrotu, do výběrového řízení na pronajímatele se přihlásil jediný zájemce a přesto zaznívá kritika od těch, kteří nesou zodpovědnost za současný stav? Stamilionové investice do rozvoje upadajícího zimního střediska město nemá a mít nebude. Tatry Mountain Resorts mají renomé, know-how a k tomu ještě tolik potřebné finance. To je manažerské řešení, které přináší spolupráce s TMR, pokud je naším cílem moderní středisko pro občany s celoročním provozem a ekonomický přínos pro městkou pokladnu namísto ztráty.

 SHRŇME SI VŠAK ČASOVĚ NOVODOBOU HISTORII SKI AREÁLU JEŠTĚD A JEJÍCH AKTÉRŮ…
2003-2011: Zuzana Kocumová, člen představenstva SAJ
2011-2012: Zuzana Kocumová, předseda představenstva SAJ
2012-2015: Petr Černý, předseda představenstva SAJ
2015-současnost: Zuzana Kocumová, předseda představenstva SAJ

Výsledky hospodaření SAJ
2011:        - 11 016 000 Kč
2012/13:
         850 000 Kč
2013/14:  - 29 538 000 Kč
2014/15:  - 12 204 000 Kč
2015/16:
  - 16 385 508 Kč
2016/17:
  - 12 648 000 Kč

Jak šel čas
červen 2015: Valná hromada SAJ ukládá předsedkyni rozvíjet společnost dle schválené strategie (rozšíření letních aktivit, zkapacitnění sjezdovky Skalka, prodloužení vleku F10 až k silnici na Ještěd)  
listopad 2015: Doporučení na základě forenzního auditu SAJ: dlouhodobý pronájem ski areálu strategickému partnerovi (renomovanému investorovi se zkušenostmi z oboru a potřebnou kapitálovou vybaveností)
podzim 2015: Primátor Tibor Batthyány dostává informaci, že TMR hledá lokace kam investovat, první oslovení TMR ze strany primátora
červen 2016: Valná hromada SAJ přijímá formou příplatku od města Liberec 15 000 000  Kč a schvaluje plánovanou ztrátu na sezonu 2016/17  ve výši 7 500 000 Kč
leden až září 2016:
Jednání primátora s potenciálním partnerem TMR o možnostech spolupráce (nabídka TMR versus možný právní rámec)
říjen 2016: Dozorčí rada SAJ bere na vědomí probíhající jednání s TMR a ukládá řediteli zaslat návrh smluv a nájmu SAJ členům DR
listopad 2016:
Veřejná prezentace TMR na radnici pro zastupitele i občany
únor 2017:
Veřejné lyžování s primátorem a I. Rattajem z TMR – setkání s novináři a pro veřejnost možnost zeptat se na TMR záměry s Ještědem
březen 2017:
Primátor pořádá setkání zástupců TMR se zastupiteli a následně s veřejností
od února 2016 do současnosti: Pracovní skupina ze zástupců města; dále funguje pracovní skupina zástupců všech politických klubů zastupitelstva, v obou pracovních skupinách byla/je členem Z. Kocumová
březen 2017: Rada města neschválila záměr vstupu strategického partnera, proti byli členové strany Změna pro Liberec a Zuzana Kocumová prezentovala svůj návrh vstupu investora do SAJ, který byl schválen, ale pouze členy Změny
30. březen 2017: Primátor postupuje rozhodnutí o vstupu partnera na Ještěd zastupitelstvu a to ho pověřuje zahájit výběr nejvhodnějšího partnera na provozování Ještědu na základě veřejné výzvy a vycházející z předložených návrhů smluv nebo jiné formy konceptu spolupráce navržené zájemcem, s tím že finální smlouvy budou opět podléhat schválení zastupitelstva
29. června 2017: Zastupitelstvo města bere na vědomí nabídku TMR jako zájemce o pronájem skiareálu Ještěd a ukládá primátorovi, zastupitelům panu Hronovi a Červinkovi, aby jednali se zájemcem a předložili návrh smlouvy
26. října 2017: Zastupitelstvo schválilo záměr pronájmu nemovitého majetku a uložilo primátorovi přípravu smluvních vztahů s novým nájemcem lyžařského areálu

ZNOVU SE PTÁM KDO NEBO CO BRÁNÍ TOMU, ABYCHOM ZACHRÁNILI JEŠTĚD?
Nejdříve to bylo tvrzení paní Kocumové o nedostatku informací, pak existence jejího tajemného zájemce o pronájem, který se bohužel nikdy neobjevil a nakonec je to blokace změn územního plánu. A jako naprostou absurditu ze strany náměstka Korytáře považuji pozvánku na pracovní setkání se zastupiteli a do rady města předkládaný materiál, kde pan Korytář nehodlá respektovat výsledky veřejné soutěže, ani usnesení zastupitelstva, kterým byl schválen záměr spolupráce se strategickým partnerem, společností TMR a na základě kterého intenzivně vyjednáváme a připravujeme finální podobu smluvních vztahů a konkrétní podobu spolupráce. Materiál obsahuje „Podklady pro rozhodování města o nejvhodnější strategii dalšího rozvoje Sportovního areálu Ještěd“, což je jakási strategie rozvoje areálu v režii městské společnosti SAJ.

Pominu-li „odbornou fundovanost“ společnosti, která návrh strategie zpracovala a z mého pohledu naprostou nekompetentnost a neprofesionalitu celého materiálu, musím se ptát, kde byl a co dělal pan náměstek Korytář v době před několika měsíci, když jsme rozhodovali o možnostech rozvoje sportovního areálu Ještěd, vyhodnocovali výsledky veřejné soutěže, jednali o možnostech spolupráce se strategickým partnerem? Proč přichází z návrhem strategického rozvoje areálu v době, když už měsíce probíhají intenzivní jednání o finální podobě smluvních vztahů s TMR a to na základě usnesení zastupitelstva? Pokud chce nyní vše zvrátit, jaký signál bychom tím dali investorům a potencionálním partnerům města, když by vedení města nerespektovalo dohody na základě rozhodnutí zastupitelstva?

Změna pro Liberec měla v představenstvu společnosti SAJ řadu let paní Kocumovou, která je mimo jiné i současnou členkou rady města. Možnosti, kdy Změna mohla přijít s návrhy na zlepšení situace sportovního areálu Ještěd měl pan náměstek po celou tu dobu. Vypracovat strategii rozvoje byl dokonce i jeden z úkolů, kterým byla paní Kocumová pověřena. Neudělali nic. Předsedkyně představenstva Kocumová v čele představenstva jen navrhovala plánovanou ztrátu společnosti SAJ. Požadovanou smysluplnou strategii, která by přinesla rozvoj areálu nepředstavila. Jak si tedy máme vysvětlit, že pan náměstek Korytář v této době rozesílá zastupitelům materiál, který má zastupitele přesvědčit, aby připravovanou spolupráci se strategickým partnerem neodsouhlasili? Takové jednání náměstka Korytáře považují i ostatní členové pracovní skupiny za naprosté znevažování jejich práce a za neomluvitelné pohrdání a snižování vážnosti rozhodnutí zastupitelstva města a jejich rozčílení je zcela na místě.

Vstup TMR na Ještěd vítá jak veřejnost, tak sportovci, což potvrzuje i Jakub Čeřovský, generální sekretář Svazu lyžařů ČR: „S investory z TMR máme dobrou zkušenost ze Špindlerova Mlýna, kde již pátým rokem úspěšně areál provozují a modernizují. Našim cílem je podporovat sportovní lyžování a dle dohody se tak bude dít i na Ještědu, kde vznikne tréninkové centrum skoků na lyžích a v roce 2019 se uskuteční závod světového poháru.“

Rád bych se vyjádřil i k otázce projednávání a schválení návrhu na pořizování změny územního plánu, ke které i na minulém zastupitelstvu proběhla velká diskuse.

Pro možnost rozšíření areálu mimo stávající plochy je potřeba, aby zastupitelstvo vyslovilo svoji vůli k zahájení prací na rozšíření areálu schválením návrhu na pořizování změny územního plánu. Tímto rozhodnutím bude možné zahájit jednání a vyjednávání podmínek umístění jednotlivých ploch a ke komplexnímu řešení celého sportovního areálu na Ještědském hřbetu. Zároveň se tak otevře prostor pro jednání i s vlastníky pozemků, z nichž nejvýznamnějším jsou Lesy ČR. Jednání s vlastníky se vždy uskutečňují až ve chvíli, kdy zastupitelstvo rozhodne o přijetí návrhu na pořízení změny. Z těchto jednání pak vzejdou dílčí požadavky na zadání změny územního plánu. Vzhledem k významu území ve vlastnictví Lesů ČR, které zasahují plánovaná rozšíření ploch areálu jsem již zahájil jednání s Lesy ČR prostřednictvím schůzky s panem ředitelem Říčařem a výsledkem je dohoda o vzájemné průběžné informovanosti a o společném partnerství při vyjednávání o záměru rozvoje areálu na Ještědu.

O průběhu a situaci v projektu rozvoje sportovního areálu Ještěd a jednání s TMR vás budu dále průběžně informovat na svém blogu a facebookovém profilu i stránkách libereckého zpravodaje. Osobně doufám, že se nám podaří tento projekt co nejdříve dotáhnout úspěšně ke zdárnému cíli a už brzy se dočkáme na Ještědu moderního střediska, které obstojí v konkurenci nejen tuzemských areálů. Hloupé politikaření několika lidí nemůže zvítězit nad zájmy o rozvoj našeho úžasného města...


Tibor Batthyány, primátor města Liberce
Diskuse ke článku
O vaše názory a komentáře opravdu stojíme. Proto máte ke každému materiálu uveřejněnému na tomto portále možnost diskutovat. Aby se z diskusního fóra ale nestala "stoka" obvyklá u některých jiných webů, stanovil provozovatel www.genusplus.cz. Pravidla diskuse. Seznamte se s nimi, prosím, v záhlaví portálu v rubrice Pravidla diskuse. Děkujeme.
Odpovídáte na:
8. 11. 2017 10:29
Vít
Smutné je, že se musí tolik slov, úsilí a "papíru" vynaložit na to co je "obyčejným" lidem dostatečně dobře a dostatečně dlouho známo: Zuzana Kocumová je pro praktický život, pro politiku, ať komunální či krajskou, naprosto nepoužitelná.
S jedinou výjimkou: když všechno jako vždy "pohnojí", krásně hraje oběť "zlých" ...
No, a to je celá politika tzv. Změny.
8. 11. 2017 09:37
Luboš
Slušný, konečně to někdo shrnul tak, aby tomu bylo rozumět. Čemu není rozumět je postup Změny, která vždycky koná až když vymyslí řešení někdo jinej
8. 11. 2017 09:44
můj názor
Třeba Korytář navrhne, že Ještěd zůstane v SAJ ale bez Kocumové v představenstvu. Už předvedla, že na to nemá. Situaci se ztrátovým areálem by to sice nevyřešilo, ale zbavil by se brzdy, která ZPL svou lety prokázanou neschopností škodí. ZK nám ale může být jedno, je to jen prázdný maskot, jde o to, že Liberec na provozování areálu nemá, resp. musí do něj sypat a kvalita se stejně nezlepší. Bez cizího kapitálu to nepůjde.
8. 11. 2017 09:48
dotazy
Už někdo víte, co je obsahem "studie", kterou si nechala za městské peníze kvůli Ještědu zpracovat Změna od té obývákové firmy bez referencí? Bude někdy zveřejněna? Zajímalo by mě, co mohli v rekordním čase jednoho týdne vynalézt jiného, než se obecně ví mezi lidmi, musí se vědět v SAJ a ví se i na městě. Díky
8. 11. 2017 09:49
Karel L.
Tenhle chlap je zaplacenej, až to bolí..nadávalo se na Kittnera, ale to Batthyány předvádí, tomu nesahá ani po kotníky
8. 11. 2017 09:51
ANO
Je zaplacejen městem, aby dělal něco pro jeho rozvoj a vyřešil balvan s Ještědem, s kterým si ani KIttner neporadil, resp. poradil, ale Snowhill to posr...
8. 11. 2017 09:50
Zuzana
Kdo to primátorovi napsal?
8. 11. 2017 09:59
???
Jan Korytář (korytar.jan@magistrat.liberec.cz)
Jsem šakalík a nikdo mě nedostane!!! ANI VY!!!
8. 11. 2017 10:00
Chcete ho?
Buďte v pohodě. NIkdo by vás ani nechtěl
8. 11. 2017 10:34
Robin Hood
Hele, šakalíku, co je v tom tajuplném materiálu, za který město vyhodilo 175 tisíc. Pochlub se, jakou slohovou práci sis nechal udělat od firmičky, která dostala noty!
8. 11. 2017 10:29
Vít
Smutné je, že se musí tolik slov, úsilí a "papíru" vynaložit na to co je "obyčejným" lidem dostatečně dobře a dostatečně dlouho známo: Zuzana Kocumová je pro praktický život, pro politiku, ať komunální či krajskou, naprosto nepoužitelná.
S jedinou výjimkou: když všechno jako vždy "pohnojí", krásně hraje oběť "zlých" ...
No, a to je celá politika tzv. Změny.
8. 11. 2017 10:37
frigo
Jakkoli osobu pana Batthyányho považuji za omyl ve funkci primátora, tak v tomto má pravdu. Společnost SAJ by jistě mohla úspěšne Ještěd provozovat, to by to ale nesměla vést "manažerka" Kocumová, ta již měla opravdu mnoho času pohnout s areálem vpřed, ale bohužel nepohnula. Domnívám se, že by se muselo sehnat schopné vedení a město by muselo zainvestovat nemalé prostředky. K tomu však není politická vůle a zachovávat status quo je již neúnosné, takže to pane Korytáři přenechte TMR a přestaňte do toho házet vidle, postačí když dohlédnete na to, aby smlouva mezi městem a firmou byla sepsána lépe než bývalo zvykem za primátora Kittnera.
8. 11. 2017 11:23
Igor
On i Tibor bude v tomhle projektu jen taková více čí méně nastrčená loutka, nicméně i tak to bude výrazně lepší varianta než SAJ s Kocumovou v čele.
8. 11. 2017 11:48
Petr
Tak k jednání je třeba dvou a TB je primátor SML!!! v jehož majetku je areál Ještěd spravovaný SAJ a.s. městskou akciovkou. S kým jiným by, proboha, měla protistrana jednat? TB je statutár, on je ta pravá osoba. Kdy už to pochopíte a přestanete šířit pomluvy, které do éteru pouští Změna a její neschopný líný reprezentanti. Čí myslíte že je primátor statutárního města nastrčená loutka? Kdo ho nastrčil? Kittner, Syner, betonová lobby, hejtman a další třídní nepřátelé neschopných korytářovců, co bez průseru nezvládnou ani vysazení květin za městské peníze?
Uvědomte si, že TB do funkce instalovala Změna, která se tak strašně bála, že zase nebude u koryta, že do toho šla. Měla dokonce většinu v radě a stejně nic neprosadila, nic nezaříédila, všechno rozvrtala a pořád jenom někam hází vidle, protože to je ta jediná činnost, kterou zvládne. Včera se tu psalo, jak je korytářův odboru v rozkladu a proč? Protože on ani nedokáže zařídil pro svoje lidi, aby z nich na radnici nebyly onuce. To je jeho vina, že ta tak, MOŽNÁ, je.
8. 11. 2017 12:11
frigo
Právo jednat za město s TMR asi nikdo rozumný primátorovi nebere. Pouze ohledně jeho angažmá panují obavy, že by v této věci hájil hlavně zájmy Rattaje a nikoliv města. Je to sice jen spekulace, ale určitě nebude od věci nenechávat mu zcela volnou ruku. Od toho tam jsou další zastupitelě a především "pes" Korytář, aby dohlédl na to, aby smlouva s TMR nebyla sepsána jednostranně výhodně pro firmu, ale nemyslím si, že by tento projekt měl sabotovat.
8. 11. 2017 11:56
Jony
Škoda, že na tyhle zelený škůdce není nějaký sprej.
8. 11. 2017 12:49
hmmmm
srozumitelné jasné jak facka
8. 11. 2017 13:35
?
Tak to si Kocumova prisla za nic na peknych 1 5000 000 Kc za svoje angazma v SAJ, pak ze nic neumi, kdo z vas to ma
voda
12. 12. 2018 16:05 Lépe chráněná před povodněmi je úpravna vody s vrty v Nudvojovicích. Modernizace druhého hlavního zdroje pitné vody pro Turnov stála 45 mil. Kč.
teplo
12. 12. 2018 13:05 Teplo v Jablonci nad Nisou zdraží od Nového roku o 3,5 pct. Za gigajoule zaplatí domácnosti od 584 do 599 Kč. Ročně to znamená zhruba 500 Kč navíc.
lidé
12. 12. 2018 10:05 V Libereckém kraji žilo na konci třetího čtvrtletí 442.153 lidí, což je o 853 víc než na začátku roku. Za přírůstkem obyvatel je hlavně stěhování.
silnice
12. 12. 2018 07:05 V Libereckém kraji napadlo až 20 centimetrů sněhu a stále sněží. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. Problémy mohou mít kamiony ve stoupáních.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
prosinec
2018
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).