reklama

Liberecký kraj díky milionovým dotacím rozšíří sociální služby

9. 6. 2017
Rada kraje schválila výsledky hodnocení zakázek „Zajištění sociální služby „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ v Libereckém kraji“ a „Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“, a to v rámci realizace projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“.
Liberecký kraj díky milionovým dotacím rozšíří sociální služby
ilustrační foto

Uchazečům budou nyní odeslána oznámení o výsledku zadávacích řízení a následně budou podepsány smlouvy. Tyto sociální služby mají působit preventivně, reagovat na negativní jevy ve společnosti, zmírňovat je a odstraňovat. Služby by měly rovněž pomoci začleňování skupin, jimž hrozí sociální vyloučení, do společnosti.

 „Jsem velmi rád, že se podařilo tato zdlouhavá zadávací řízení dotáhnout do zdárného konce
a nyní bude možné s vybranými uchazeči podepsat smlouvy,“
uvedl Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu sociálních věcí. „Zadávací řízení byla zahájena v září minulého roku, ale kvůli zdlouhavému procesu hodnocení nabídek a kontrol ze strany řídícího orgánu jsme mohli zakázky předložit radě až nyní,“ dodal.

 Současně došlo k zahájení dalších čtyř zadávacích řízení na zajištění sociálních služeb v rámci projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením
v Libereckém kraji“. V rámci tohoto projektu dojde k podpoře sociálních služeb s cílovou skupinou osob se zdravotním postižením, konkrétně se jedná o služby Podpora samostatného bydlení, Osobní asistence, Sociálně Terapeutické dílny a Sociální rehabilitace.

 „Liberecký kraj má v plánu z projektů podpořit vybrané sociální služby až do začátku roku 2020, přičemž náklady projektů jsou celkem 239 milionů Kč, a jsou financovány z finančních prostředků EU, ČR a kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,“ doplnila statutární náměstkyně hejtmana pro řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informace Jitka Volfová.

Příspěvkové organizace mají nové i staronové vedení

Rada Libereckého kraje jmenovala na základě doporučení výběrových komisí na další šestileté funkční období nové vedení tří příspěvkových organizací kraje. Do čela dvou organizací usednou od 1. července 2017 nové ředitelky. Ve třetí organizaci zůstane stejná ředitelka, která své místo ve výběrovém řízení obhájila.

 
Denní a pobytové sociální služby v České Lípě tak povede i nadále paní Ilona Hummelová, která byla poprvé do funkce jmenována v roce 2008. Do tohoto výběrového řízení se přihlásili čtyři zájemci, jedna uchazečka byla kvůli nesplnění podmínek z výběrového řízení vyřazena.

 Domov důchodců Jablonecké Paseky povede paní Klára Tekelyová, bývalá ředitelka Komunitních prací Liberec. Do tohoto výběrového řízení se přihlásilo celkem sedm uchazečů. Všichni byli pozváni k ústnímu pohovoru před výběrovou komisi.

 Ředitelkou Domova a Centra denních služeb Jablonec nad Nisou jmenovala rada kraje paní Lenku Kadlecovou. Přihlášeni byli tři uchazeči, všichni byli pozváni k ústnímu pohovoru před výběrovou komisí.

 Výběrové komise tvořili kromě zástupců Libereckého kraje a odboru sociálních věcí také zástupci měst a příspěvkových organizací Libereckého kraje.

 Dětem ze sociálně slabých rodin budou opět zaplaceny obědy

Rada Libereckého kraje na svém 10. jednání dne 6. června 2017 schválila uzavření smlouvy
o partnerství s finančním příspěvkem s příspěvkovými organizacemi, které se zapojily do projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3“. Dvaašedesát škol z Libereckého kraje se v příštím školním roce zapojí do projektu potravinové pomoci. Podpořit může přes 1.200 dětí a žáků. Liberecký kraj tento týden podal na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR projektovou žádost. Dětem ze sociálně slabých rodin se díky němu dostane školního stravování. Projekt bude Liberecký kraj realizovat už potřetí.

 Od 1. září 2017 bude zapojeno 62 škol, přičemž 42 organizací bude pokračovat ze současného školního roku a nově se jich připojí 20. Prostřednictvím projektu se pomoc dostane 1.226 dětem
a žákům. Celkové náklady projektu činí 6.629.494 Kč.

 „V první a druhé výzvě nám projekt potvrdil, že není pouze o školním stravování, ale má i další velice pozitivní efekty jako je zlepšení školní docházky a známek. Pokud také chceme, aby škola byla centrem života školních dětí v obci, tak by v ní měly zůstávat i odpoledne. A pokud tam mají trávit svůj čas i v odpoledních hodinách, nemohou být hladové,“ zdůrazňuje smysl projektu Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

 Ve školním roce 2015/2016 se zapojilo 23 škol z Libereckého kraje, projekt podpořil 373 dětí. Následující školní rok 2016/2017 projekt pomohl 976 dětem ze 43 škol.

 „Školám budou v průběhu realizace projektu Libereckým krajem poskytovány prostředky na zajištění školního stravování, dostanou peníze na nákup potravin a přípravu hotových jídel,“ říká Eva Martinková, která má projekt za Liberecký kraj na starosti. „Stravné bude hrazeno ve výši běžné ceny jídla poskytnutého v rámci školního stravování v mateřských a základních školách, popřípadě víceletých gymnázií v rámci plnění povinné školní docházky,“ pokračuje Eva Martinková.

 Vzhledem k tomu, že se projekt dotýká sociálně citlivé oblasti, je publicita projektu pravidly Evropské komise omezena téměř na minimum, což znamená, že nemá docházet ke zveřejňování názvů zapojených škol a školských zařízení a dalších podrobností.

 

 

 

LK/Markéta Dědková
hokej
24. 5. 2018 07:08 Slovenský hokejový obránce Patrik Maier bude nadále hrát extraligu za Liberec. Jedenadvacetiletý hráč se dohodl s Bílými Tygry na nové roční smlouvě.
skoky
23. 5. 2018 20:01 Kvůli havarijnímu stavu musel být zastaven provoz harrachovských skokanských můstků sloužících jako tréninkové centrum. Jejich užívání je nebezpečné.
maskovka
23. 5. 2018 19:50 Koupaliště v Maškově zahradě v Turnově se kvůli technické závadě otevře se zpožděním. První návštěvníky mělo podle původních plánů přivítat v pátek.
papírák
23. 5. 2018 19:48 Liberec umožní výstavbu kontroverzního bytového domu v centru. Soukromý investor se v dopise zavázal, že bude respektovat doporučení rady architektů.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
květen
2018
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).